Gläntan

stödgrupper för barn och ungdomar

Ny barngrupp i höst

Kategori: Aktuellt

10 september startar Gläntan en grupp tillsammans med Marks kommun Tussilago. Gruppen är för barn i åldrarna 9-12 år som har föräldrar eller annan närstående med psykisk ohälsa, missbruk eller där någon använt våld. 
 
I gruppen får du möta andra i din ålder och som är i en liknande situation som din. Här kan du dela dina erfarenheter med andra som vet hur det är.  
 
Kontakta Tussilagos gruppledare för intresseanmälan och mer information:
 
Lisette Dagefors
0702982813
 
Petra Halberg
0702306986
 
Ulrica Aspelin
0702247770
 
Eller mejla: tussilago@mark.se
 
 
 
 

Välkommen!

Kategori:

Det finns hopp om att allt kan bli bättre!

Kategori: Till barn och unga

Även om nästan ingen pratar om det så är det många som mår dåligt för att de har en mamma eller pappa som dricker för mycket alkohol, missbrukar läkemedel eller andra droger. Det finns också många som har en psykiskt sjuk förälder. Ibland är föräldrarna helt enkelt inte närvarande när det skulle behövas.  
 
Det är viktigt att veta:
- Du är inte ensam om att ha det så!
- Det är inte ditt fel!
- Du är viktig och värdefull!  
 
 
Gläntan vill ge dig hopp om att allt kan bli bättre!

 

 
 

Gläntans träffar

Kategori: Om oss

- pågår under en termin, en träff i veckan

- är helt gratis!

- barngrupp 7-12 år

- tonårsgrupp 13-19 år

 

Här får du lära dig om alkohol- och drogberoende, psykisk sjukdom och vad det gör med familjen.

Du får möta andra i liknande situation som dig och dela erfarenheter.

Du får lära dig att känna igen och acceptera dina egna känslor och behov. 

 

Hos Gläntan får du som deltagare jobba på att stärka din självkänsla och ditt självförtroende. Vi vill hjälpa dig att fokusera på dig själv och din egen framtid. Du måste få må bra även om din förälder mår dåligt. Att gå i en grupp hos Gläntan är som att gå en kurs där man får lära sig många bra saker. Hos oss lär man sig om sådant som kan vara bra att veta om man har en förälder som mår dåligt av olika anledningar t.ex. missbruk av alkohol eller mår psykiskt dåligt. Även om vi pratar om allvarliga saker kan det också bli en hel del lek och skratt under våra träffar. Och gott fika blir det varje gruppträff!

 
 

Frågor och svar

Kategori: Frågor och svar

Vad gör man i en strödgrupp?
I stödgruppen träffar du andra som är ungefär i din ålder och som också har föräldrar som mår dåligt. På träffarna pratar ledarna om hur det kan kännas när man har en förälder som mår dåligt. Vi gör övningar, lekar, pratar, ritar och skriver. Alla i gruppen som vill det får en egen stund att berätta om sig själva och hur man har det. Många barn tycker att det känns skönt att se och höra att man inte är helt ensam om sin situation, det finns fler som har det så. Då blir alla i gruppen till stöd för varandra. 
 
Vem kan vara med i Gläntans grupper?
På Gläntan har vi stödgrupper för dig som är barn och ungdom och har föräldrar som dricker för mycket eller använder andra droger, eller har gjort det. Vi finns även för dig som har en förälder som lider av psykisk sjukdom. Våra stödgrupper är till för alla barn och unga i Marks Kommun som behöver dem.
Barngruppen: 7-12 år
Tonårsgruppen: 13-19 år
 
Hur kommer jag med i en stödgrupp?
Om du vill vara med i en stödgrupp kan du ta kontakt med Gläntans gruppledare. Du kan också berätta om din situation för en annan vuxen och be honom eller henne att ta kontakt med oss. Vi vill gärna träffa dig och dina föräldrar innan gruppträffarna börjar för att kunna ge er mer information och för att få veta mer om er situation. 
 
 

Gruppledare

Kategori: Kontakt

Gruppledare  för barn- och tonårsgruppen 2018 
 
Eva Gustafsson                              Susanna Gustafsson                          Lisette Dagefors
Ideell Stödgruppsledare                    Ideell Stödgruppsledare                        Stödgruppsledare,                                                                                                                                                     projektledare
 
 
Kontaka Lisette Dagefors för att få veta mer eller för att anmäla dig till gruppen:
lisette@elimskene.se
070-298 28 13
 
Utbildningar:
Stödgruppsledaren på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnycke. 
Tilläggsutbildning till med Gyllingen för att möta barn med psykisk sjukdom i familjen  
Hela Människans Basutbildning för stödgruppsledare
Vi har regelbunden handledning vid Göteborgs Psykoterapi Institut (www.gpsi.se) 
VI HAR TYSTNADSPLIKT!

Om Gläntan

Kategori: Om oss

Elimkyrkans verksamhet

Gläntan är Elimkyrkans verksamhet. Elimkyrkan är en frikyrkoförsamling i Skene med ca.100 medlemmar och har funnits här i byggden i över 100 år. Elimkyrkan är ansluten till samfundet EFK (Evangeliska Frikyrkan). Läs mer om samfundet på www.efk.se. Verksamheten finansieras av Erikshjälpen Secondhand i Skene som ägs av Elimkyrkan och Pingstkyrkan. 

 
Varbergsvägen 60, Skene
 
 
Nykterhetscertifierad lokal
Elimkyrkans lokal är certifierad med VITA-hjärtat, vilket betyder att alla ledare är nyktra när de jobbar här, både anställda och ideella ledare. Det serveras heller aldrig dryck med alkohol i denna lokal, inte ens vid uthyrning. Barn och unga kan känna sig trygga, lika så den som har haft alkoholproblem.
 
 
 
 
Programmet för stödgruppen

I stödgruppen jobbar vi med ett program Programmet som bygger på 12-stegsmodellen, även kallad Minesotamodellen. Det har tagits fram inom IOGT-NTO-rörelsen och är utgivet av JUNIS (IOGT-NTO-rörelsens Juniorförbund) och UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund). Läs mer om rörelsen IOGT-NTO på www.iogt.se 

Programmet är politiskt och religiöst obundet. Man behöver inte tillhöra någon speciell religion eller politisk organisation för att få va med i grupp på Gläntan. Alla som bor i kommunen och behöver stödet är välkomna till oss! 

Så här säger barn och unga när de deltagit i stödgruppsprogrammet: 

 "Jag är gladare."
"Jag är starkare i mig själv."
"Jag har vågat öppna mig och prata om det som är svårt."
"Nu förstår jag bättre vad alkoholism är."
"Jag skäms inte längre."
"Jag har växt som person."
"Jag försöker släppa taget om sånt jag inte kan göra något åt."
"Jag har lärt mig att jag är viktig."
 
 
Gläntans verksamhet
  • Vi ordnar stödgrupper för barn och unga som har föräldrar som lider av missbruksproblematik eller psykisk ohälsa/sjukdom.
  • Vi arbetar för att barn och unga skall få mötas och dela erfarenheter, lära sig om alkohol, droger och psykisk sjukdom och växa som individer.
  • Vi informerar om hur barn och unga i familjer med olika svårigheter har det och hur man kan upptäcka och hjälpa dem.
  • Vi har ett mål: att barn och unga genom vår verksamhet skall stärkas i självkänsla och självbild och att de skall kunna hantera sin vardag bättre efter slutfört program.
Elimkyrkans barn- och ungdomsverksamhet
Till Elimkyrkan kommer många barn och ungdomar till våra olika verksamheter. Vi har barnkören Smile, söndagsskola, familjegudstjänster, ungdomscaféet Drop it.
Besök Elimkyrkans hemsida www.elimskene.se för att få veta mer om Elimkyrkans aktiviteter för barn och unga.

Till föräldrar och andra vuxna:

Kategori: Information till vuxna

Vad gör det för nytta att gå i stödgrupp?

När en familjemedlem mår dåligt av missbruk eller psykisk sjukdom så påverkas alla i familjen, och det gäller även barnen.

 

Det är viktigt att barnen får stöd i sin situation och det kan de få här på Gläntan.

  • Vi menar att barn behöver få veta vad som pågår, vad som är det verkliga problemet, att föräldern är sjuk.
  • Det är viktigt att barn får utrymme för sina egna tankar och känslor kring det som är svårt i familjen.
  • Det gör en stor skillnad i barnens liv att få träffa andra som vet hur det är. Få upptäcka att de inte är ensamma i sin situation.

Vi möter ofta en oro hos föräldrar och andra vuxna – ska man verkligen prata om missbruksproblem eller psykisk sjukdom med barnen? Tar de inte illa vid sig? River det inte bara upp massa känslor? De förstår nog inte detta.

Här på Gläntan vet vi att barn förstår väldigt mycket. Även när de är ganska små. Det krävs inte mycket för att förstå att saker och ting inte står rätt till, men om ingen talar om för barnet vad det är, då får barnet problem.

Visst kan det riva upp känslor att prata om sådana här saker, men känslor är inte farliga – alternativet är att barnen förtränger sina egna känslor och behov. Känslorna finns ju där inne ändå, även om de inte uttrycks.

Ett barn har rätt att få veta hur det står till med sin förälder eller någon annan som betyder mycket för barnet. Barn behöver få veta vad som gör att den vuxne mår dåligt och bli informerade på ett sätt som de kan förstå.

Att få en förklaring om att det finns en sjukdom som är ingens fel och vad den sjukdomen ställer till med, den informationen avlastar barnet från skuld och skam.

Barn vill också veta var man som vuxen får hjälp och stöd. Kanske går man och pratar med en psykolog, har annan behandling av något slag och får fint stöd av sina vänner. Barnet vill veta det där också, för barn tar lätt på sig ansvar för sin sjuka förälder. Då behöver inte barnet försöka lista ut hur föräldern ska må bättre, för det finns det andra som gör.

Här på Gläntan hjälper vi gärna till att prata med ditt barn om svårigheter i familjen. Här jobbar vi också mycket med att stärka barnens självkänsla och självförtroende. Att de ska hitta sätt att må bra, fast än andra mår dåligt.

Vi utgår från att man som förälder gör så gott man kan och att de allra flesta föräldrar vill det bästa för sina barn. Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss!